Kirkehærverk-saken: Mann kan bli siktet for likskjending