Nå kan de også miste denne muligheten til å ta en blås