Derfor ble han frikjent for å ha skutt en fredet havørn