Mener flysikkerheten fortsatt er god ved Gullknapp