Ingen budsjettpenger til stygge Kittelsbukt: … men så kom Einar med 200.000!

foto