– Det er lett å glemme, men mer enn fire av ti personbiler på norske veier er fortsatt dieselbiler. Det er særlig i distriktene at dieselbil-andelen er høy.

Det sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF, Norge Automobil-Forbund.

– De siste dagene har pumpeprisen igjen passert 25 kroner per liter, og diesel er nå to til tre kroner dyrere enn bensin, sier han.

Torsdag morgen koster en liter bensin 19,65 kroner på Shell Express i Vesterveien i Arendal. Dieselen koster 21,13 kroner, ifølge Drivstoffappen.

Økt etterspørsel og høyere priser

Det er flere årsaker til at dieselen er så dyr nå. En av de viktigste årsakene analytikerne trekker frem, er at Europa bruker diesel som erstatning for russisk gass til å lage strøm.

– I Tyskland stenger man gasskraftverkene og starter dieselaggregatene. Siden Norge konkurrerer om den samme dieselen, øker prisene i Norge også, sier Braadland.

En annen årsak er at russiske raffinerier, som lager diesel av råolje, lenge har vært en stor leverandør av diesel til Europa.

– Når leveransene fra Russland bremser, stiger prisene. Den europeiske raffinerikapasiteten går så mye remmer og tøy kan holde, men det er ikke nok til å dekke etterspørselen. I perioder får faktisk Europa nå levert diesel fra kinesiske raffinerier, sier han.

Burde kompensere

Neste års statsbudsjett ligger til forhandling i Stortinget. I dag går nesten halvparten av pumpeprisen til staten i form av avgifter og moms til staten.

– Norske myndigheter burde kompensere de høye prisene med kutt i avgifter, eller en kontantstøtte til alle bileiere, slik Sverige har gjort, mener Braadland.