Mandag blir strømprisen i Sør-Norge på 1,36 kr/kWh, før avgifter, nettleie og eventuell strømstøtte. Det viser søndagens tall fra Nord Pool.

Med det stiger prisene stiger fra søndag til mandag. Likevel er dette en mye lavere mandagspris enn hva forbrukerne i Sør-Norge har vært vant med de siste månedene, skriver Europower.

En må tilbake til 6. juni for å finne en lavere strømpris på en mandag i Sør-Norge samlet. Bare siden forrige mandag har strømprisen falt med over 98 øre/kWh, noe som tilsvarer over 40 prosent.

Høye strømpriser i Sørøst-Norge

Mandag blir det høyest strømpriser i Sørøst-, Vest- og Sørvest-Norge. Mellom klokken 9 og 10 på formiddagen vil strømprisen der ligge på 1,78 kroner kWh. I Midt- og Nord-Norge blir prisen 14,1 øre per kWh på sitt høyeste.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, som regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Ser man bort fra støtten men inkluderer merverdiavgift (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville landets høyeste makspris vært på 2,44 kroner. I Nord-Norge er det ingen moms, og i Nord-Troms og Finnmark er det heller ingen forbruksavgift.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh, men det avhenger av temperatur og hvor mye vann dusjhodet leverer.

Snittpris på 86,1 øre kWh

Snittprisen i landet vil mandag ligge på 86,1 øre per kWh. Det er 25,6 øre høyere enn på søndag og 7,5 øre høyere enn samme dag i fjor. Den høyeste døgnprisen på strøm mandag finner vi i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge på 1,35 kroner per kWh. Deretter kommer Nord-Norge med en døgnpris på 12,1 øre og Midt-Norge med en døgnpris på 11,7 øre.

Den laveste kWh-prisen mandag blir mellom klokken 23 og midnatt i Midt-Norge, da på 2,1 øre. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge 69,5 øre og Nord-Norge 8,03 øre.

Lørdag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 1,044 kroner per kWh og 1,7 øre per kWh. Samme dag i fjor var den på 1,48 kroner per kWh og 16,8 øre per kWh.

Prisene som legges fram av Nord Pool for neste dag, er foreløpige, og små prisjusteringer kan bli gjort i ettertid.