Seks kilometer unna – men skal huke av for sentrum