Krever grundi­gere under­søkelser av kanal i Arendal

foto