I 2022 betalte Nav ut 90 millioner kroner hver dag til personer bosatt i Agder. Dette utgjør 32,9 milliarder gjennom året.

Alderspensjon utgjorde 46 prosent av beløpet, mens 26 prosent av utbetalingene var til uføretrygd, opplyser Nav i en pressemelding.

– Som ventet ser vi en betydelig reduksjon i utbetalingen av dagpenger, siden arbeidsledigheten har blitt redusert etter årene med nedstengninger på grunn av pandemien. Samtidig øker utbetalingene samlet. Dette skyldes i stor grad økningen av antall mottakere av pensjon og uføretrygd, kommenter direktør i Nav Agder, Øyvind Vedal.