Vil ha flere lærere, flere pedagoger og mer hjelp fra helsesykepleier. Samtidig må de kutte 140 mill.

foto