Lanseringsturné for kontroversiell sportsdrikk i Norge