Ute av bystyret: – Vi skal fortsatt være synlige i lokalsamfunnet