Nekter å gi garanti for akuttmottak i Arendal

foto