– Tolken sa jeg ikke måtte snakke slik om landet mitt