Nekter å inngå IA-avtale som freder sykelønnen

foto