– Det var så grusomt, så krenkende mot Arne og meg

foto