Rådmannen anbefaler regionbeslutning innen desember