Båt på skjær – full leteaksjon ble satt i gang

foto