Støtter krav om å kaste ut de største hummerne

foto