– Intensjonen er at ektepar skal få bo sammen

foto