To personer anmeldt etter mistanke om ruskjøring på E18