Vil etablere kommunalt asylmottak for å unngå eiendomsskatt

foto