Petter Stodalen: – Jeg er veldig stolt av henne

foto