Se Bymark-aktivistenes informasjonsvideo om E18

foto