– Boligprisene har gått jevnt nedover i høst, og nå har veksten i første halvår blitt spist opp. Det betyr at vi mest sannsynlig ender opp med nullvekst for året som helhet, sier Renate Sørestrand-Hansen, administrerende direktør i DNB Eiendom i en artikkel fra DNB.

Det selges riktignok mange boliger for tiden, men samtidig blir det lagt ut svært mange boliger for salg. Derfor ligger antall usolgte boliger fortsatt på et rekordhøyt nivå.

Eiendom Norge legger fram sin månedsstatistikk for boligmarkedet torsdag klokka 11. Boligprisene skal ned hvis de følger normalutviklingen for november, men dyrtid og renteøkninger har trolig bidratt til å forsterke en ellers sesongbasert nedgang.

DNB Eiendom venter et prisfall i november på 2 prosent før det justeres for sesongvariasjoner.

«Alltid» prisfall i november

– Boligprisene går stort sett alltid ned i november, og i år venter vi at de vil falle noe mer enn normalt. Oslo-prisene har tatt seg litt opp og kommer til å spille positivt inn, sier Sørestrand-Hansen.

Også Oddmund Berg i DNB Markets tror november ble en svak måned for boligmarkedet.

– Vi har et anslag på en sesongjustert nedgang på 1 prosent. Det var fortsatt en viss ubalanse mellom antall boliger lagt ut for salg og antall solgte boliger i oktober, noe som gjør at antall usolgte boliger fremdeles er på et høyt nivå, sier han.

– Selv om vi tror Norges Bank har nådd rentetoppen, er det fremdeles usikkerhet om når rentetoppen er nådd, poengterer Berg.

Venter nullvekst

Boligprisene sank 1 prosent i oktober. Det er en svak utvikling, selv om sesongjusteringen gir en liten prisøkning på 0,2 prosent.

Så langt i 2023 har boligprisene i Norge steget med 2,6 prosent. Også Eiendom Norge anslår nullvekst for 2023 som helhet.

Med nedgangen i oktober har boligprisene falt i fire av de siste fem månedene. Det kommer blant annet etter at Norges Bank har økt styringsrenta kraftig den siste tiden.

– Sesongjusteringen har både i september og oktober blitt dratt betydelig opp av at utviklingen høsten 2022 var spesielt svak. Derfor må man nå legge mindre vekt på det sesongjusterte tallet, sa administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge da han la fram oktobertallene.

Prisene for Obos-boliger i Oslo steg med 0,2 prosent fra oktober til november. På landsbasis falt de 0,1 prosent.