Her krasjet Ronny (19) fredag 13., men han har likevel ikke blitt overtroisk