20 år siden Sp var på tinget fra Aust-Agder: Det vil Gro-Anita gjøre noe med

foto