Kommunen har satt kriseteam etter dramatisk brann

foto