Unngikk flom etter å ha bygd opp igjen etter brann

foto