Fylkesmannen: – Kommunen brøt kravet om forsvarlighet

foto