Fotgjenger til sykehus etter påkjørsel i Barbu

foto