Får ikke bygge, vil likevel gi over 3 millioner

foto