Denne fuglen får folk til å valfarte til Skien

foto