Ingen dødsulykker i juletrafikken siden 2013

foto