Mens menigheten hadde møte i kirken misbrukte han en 12-åring i naborommet

foto