Vurderer på ny å sommerstenge barneavdelingen i Arendal

foto