Grimstad: Det kan bli politisk thriller om e-postinnsyn