Sykehuset i Arendal gikk på nødaggregater. Da begynte det å brenne

foto