Leder: Et levende lokaldemokrati skal noen ganger støye litt

foto