Paus trues med boikott: – Jeg snakket bare sant om Frp