Knut-Even fra Lillesand var med å redde ti mann fra fregatten