Sykehuset fulgte ikke opp funn som kunne være kreft

foto