I tiltalen tok statsadvokat May-Britt Erstad forbehold om at påtalemyndigheten kunne komme til å legge ned påstand om fengselsstraff eller forvaring, på grunnlag av det som fremkom under hovedforhandlingen.

Hun gikk dermed bort fra å legge ned påstand om dom på overføring til tvungent psykisk helsevern, slik hun skrev i tiltalen fra 30. juni i år.

Erstad betegnet to ting som nye under rettssaken – at tiltalte forklarte seg om høring av stemmer, og at han sier at han ikke husker noe fra dagen på Nav Årstad.

– Jeg oppfatter at han later som at han er utilregnelig. Jeg mener retten kan se helt bort fra at tiltalte hører stemmer. Jeg mener det er tilstrekkelig bevist at tiltalte var tilregnelig og hadde skyldevne på handlingstiden. Han hadde sterkt avvikende sinnstilstand, men var ikke utilregnelig, sa hun, ifølge Bergens Tidende.

Det var mandag 20. september i fjor at den 40 år gamle mannen gikk til angrep på to Nav-ansatte under et brukermøte ved Nav Årstad i Bergen.

Avdelingslederen Marianne Amundsen (57) ble drept, mens kollegaen hennes Ida Aulin (29) ble skadd.

Misnøye med Nav

Etter aktors syn var tiltaltes motiv misnøye med Nav. Hun mente også at eventuelle tankeforstyrrelser hos tiltalte på samtalerommet må ha vært av så kort varighet at det ikke fratar ham skyldevne.

Tidligere i rettssaken har de sakkyndige forklart seg om funn av to alvorlige psykiske sykdommer, men ikke funnet noen direkte tilknytning mellom hans medisinske diagnose og det han har stått tiltalt for.

Før den to uker lange rettssaken startet, erkjente mannen straffskyld, men hevdet han var utilregnelig. Forsvarer Morten Grimstad ber om at mannen frifinnes, på bakgrunn av hans psykiske tilstand.

Nødvendig med forvaringsstraff

Aktor argumenterte for at blant annet brutaliteten og grufullheten i drapet gjør at det foreligger skjerpende omstendigheter.

– Han påførte Amundsen og Aulin mellom 45 og 50 knivstikk. Brutaliteten vitner om hensikten i å drepe, sa Erstad, ifølge Bergensavisen.

Påtalemyndigheten mener at en forvaringsstraff er helt nødvendig for å beskytte samfunnet mot alvorlige lovbrudd med fare for liv og helse i fremtiden.

– Det er ingen grunn til å tro at han om 20 år ikke vil være som i dag: Fullstendig uberegnelig.