Har sendt ut farevarsel: – Det blir en smak av vinter