Samlet sett var det nesten like mange overnattinger som i samme måned i fjor, viser nye tall fra overnattingsstatistikken til Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den viser at det var om lag 2,4 millioner overnattinger i kommersielle virksomheter i oktober 2022, en nedgang på 0,5 prosent fra oktober i fjor. Det var 1,9 millioner norske overnattinger, 5,6 prosent færre en i fjor og 409.000 utenlandske overnattinger, en oppgang på 33 prosent.

– Etter opphevingen av reiserestriksjonene i september i fjor, var det rekordmange norske overnattinger i Norge i oktober 2021. I år har vi hatt flere muligheter til å reise utenlands, og dermed ser vi en liten nedgang for norske overnattinger, sier seniorrådgiver Kristin Aasestad i SSB.

Normalnivå på hotellene

I alt 8 av 10 overnattinger i oktober i år var på hotell. Norske hotellovernattinger ble redusert med 5,7 prosent, mens de utenlandske økte med 41 prosent sammenlignet med i fjor.

Sammenliknet med oktober 2019 var det 66.000 flere norske overnattinger på hotell, en økning på 4,3 prosent.

– Norske overnattinger ved hotellene er tilbake til nivået før pandemien. Siden gjenåpningen tidligere i år har det i alle måneder vært flere norske hotellovernattinger enn i tilsvarende måned i 2019, sier Kristin Aasestad.

Til tross for flere måneder uten reiserestriksjoner, var det i oktober i år fortsatt færre utenlandske overnattinger enn i oktober 2019. Det manglet til sammen 1 av 5 utenlandske overnattinger, og særlig stort var fraværet fra Asia.

Størst økning i Agder

Høsten er vanligvis høysesong for arrangementer og konferanser ved hotellene. I år var det 294.000 overnattinger i forbindelse med kurs og konferanser. Målt mot oktober i 2019 var det en økning på 4 prosent.

Hotellovernattinger med ferie og fritid som formål økte med 11 prosent, mens de med yrkesformål gikk ned 13 prosent.

De fleste fylkene hadde små endringer i hotellovernattinger sammenlignet med oktober 2019. Økningen var størst i Agder, med 22 prosent, etterfulgt av Innlandet og Vestfold og Telemark.

I Oslo var det en nedgang for både norske og utenlandske overnattinger sammenlignet med oktober for tre år siden.