Dialogmøtet på sykehuset: – Vi har et stykke igjen