Brøt seg inn i bolig, stjal bil, mistenker også båttyveri