Innkjøpssaken: Ingen konsekvenser for rådmannen

foto