Arbeidsledigheten holder seg stabil i Aust-Agder

foto